Klacht indienenNieuwe klacht indienen
1

Heeft u een klacht tegen een RB-lid?

Klachten tegen een kantoor of bedrijf worden niet in behandeling genomen. Kantoren en bedrijven zijn namelijk geen lid van het RB.

2

Heeft uw klacht betrekking op een gebeurtenis die binnen de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden?

U kunt geen klacht indienen als het een gebeurtenis betreft die langer dan drie jaar voor de datum van ontvangst van de klacht heeft plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat door het lange tijdsverloop het feitelijke handelen van de adviseur lastig is vast te stellen.

3

Heeft u uw klacht reeds bij een ander forum ingediend (bijvoorbeeld bij een rechter)?

*Als uw klacht al bij een ander forum in behandeling is (geweest), kan de Raad besluiten om uw klacht niet in behandeling te nemen.

Als uw klacht al bij een ander forum in behandeling is (geweest), kan de Raad besluiten om uw klacht niet in behandeling te nemen.